Duurzaamheid is van groot belang. Lees hoe Eshuis hiernaar handelt.

Samen creëren we een duurzame toekomst 

Wij bestaan al sinds 1891 en hopen natuurlijk nog vele generaties mee te gaan. Mede daarom is duurzaamheid in alle facetten van onze bedrijfsvoering van groot belang. Wij willen graag een positieve bijdrage leveren aan de lokale omgeving, ons personeel en natuurlijk onze relaties. Hoe we dit precies organiseren, wordt uitgelegd onder de drie belangrijke pijlers welke zijn te vinden in de hierop volgende alinea’s.

Leer en lees over Eshuis’ activiteiten die ervoor zorgen dat de duurzaamheid van onze bedrijfsvoering wordt verbeterd en gewaarborgd.

Eshuis & Milieu 

Milieuvriendelijkheid en duurzaamheid zijn voor Eshuis belangrijke kwesties om onze omgeving leefbaar te houden. Voor de huidige en toekomstige generaties. Onze omgeving gezond en leefbaar houden, voor nu en in de toekomst. Dat is voor ons van groot belang. Positief bijdragen aan een beter milieu en zo duurzaam mogelijk produceren staat hierin centraal.
Helemaal vanuit onze rol als verpakkingsdrukkerij is duurzaamheid zeer belangrijk. Helaas wordt een verpakking milieuvervuilend wanneer deze terecht komt in de natuur, of wanneer deze niet goed wordt gerecycled. Samen met onze klanten, leveranciers en(kennis)partners uit de keten zetten wij ons in om te kijken naar duurzame (verpakkings)oplossingen die beter of volledig te recyclen zijn.

Kennis uitwisselen met relaties en partners

Kennis delen is kracht. En vanuit kracht ontstaan de mooiste initiatieven die kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. Om deze reden delen we onze kennis over het verduurzamen van verpakkingen graag intensief met onze relaties. Onze accountmanagers helpen ook graag met meedenken over het verduurzamen van productieprocessen. Hiernaast informeren wij onze relaties via onze sociale media, onze website en tijdens onze exclusieve kennisevents over duurzame mogelijkheden, trends en ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan onze inspiratiepagina over duurzaam verpakken en onze blogs over de Single Use Plastics en statiegeld op blik. Met partners uit de industrie wisselen we onze kennis uit. Op deze manier kunnen we innovatieve en duurzame oplossingen ontwikkelen.

Bevorderen van recycling

Duurzame oplossingen die bijvoorbeeld het recycleproces kunnen bevorderen. Een belangrijk thema dat bijdraagt aan het creëren van een circulaire economie. Maar bovenal, een methode die ervoor zorgt dat de steeds schaarsere grondstoffen hergebruikt kunnen worden. We grijpen dan ook alle kansen aan om samen met onze klanten en relaties de recyclestromen van verpakkingen te verbeteren. Een voorbeeld: linerafval dat voorheen werd weggegooid en in een verbrandingsoven terecht kwam, kan door middel van ons liner recycling programma retour worden gestuurd naar Eshuis. Vervolgens wordt dit afval door onze partner Raflatac verwerkt tot nieuw materiaal, dat wordt gerecycled tot nieuw etikettenmateriaal en andere producten. Hiermee bevorderen we het ontstaan van een circulaire economie waarin grondstoffen zoveel mogelijk zullen worden hergebruikt.
Ook proberen we recycling te vergemakkelijken door onze secundaire af te stemmen op de primaire verpakking van onze partner Pont Packaging. Door onze shrink sleeves en etiketten van gelijke materialen te produceren als het materiaal van de primaire verpakking, kan de volledige verpakking als één geheel gerecycled worden.

Verminderen van ecologische voetafdruk

Schaarser wordende grondstoffen kunnen we terugdringen door recycling, het terugdringen van de CO2 uitstoot door het planten van bomen. Het United Packaging Forest is een initiatief vanuit de verpakkingswereld om ontbossing tegen te gaan. Eshuis is partner van het UPF en steunt hiermee de stichting Trees for All. Deze stichting verzorgt herplanting van bossen in Nederland en Uganda. Het uiteindelijke doel hiervan is om de CO2 uitstoot te compenseren van de gehele productieketen.

Daarnaast zetten wij ons in om onze producten zo duurzaam mogelijk te produceren. Dit doen wij door het verminderen van het gebruik van energie, water en fossiele brandstoffen. Ons pand wordt bijvoorbeeld verwarmd door middel van een warmtepomp, wat ons gasgebruik enorm verminderd. Ook bevinden wij ons middenin een digitale transitie en vinden wij het van belang om dit door te zetten.

Eshuis & Maatschappij

Eshuis is al sinds 1891 gevestigd in Dalfsen en zorgt hiermee al meer dan 130 jaar voor werkgelegenheid in deze regio. Eshuis hoort bij Dalfsen en Dalfsen hoort bij ons. Daarom vinden wij het van groot belang om een betrokken partner te zijn voor de omgeving en inwoners van Dalfsen. Lees hieronder op welke manier wij dit doen.

Lokaal investeren in Dalfsen

Eshuis investeert graag in haar directe omgeving, onder andere door middel van sponsoring. Wij sponsoren graag lokale sportclubs of andere initiatieven in de regio. Zo maken wij het mogelijk dat ons personeel, dat veelal uit de omgeving komt, kan sporten in hun vrije tijd. We zetten ons graag in om clubs te ondersteunen waar onze medewerkers een band mee hebben.
Ook onze relaties en leveranciers laten we graag kennismaken met producten uit Dalfsen; we nemen zoveel mogelijk lokaal af. Wanneer we een lunch organiseren wordt dit geleverd door de lokale bakker. Organiseren we een kleine bedrijfsborrel of versturen we een relatiegeschenk? Dan vragen wij bijvoorbeeld de kaasboer in het dorp om ons hierbij te helpen. Een verbonden omgeving, daar zorgen we samen voor.

Diversiteit en inclusiviteit

Wij hechten waarde aan diversiteit binnen en buiten het bedrijf, en we willen gelijke kansen bieden aan iedereen. Als één van de grotere werkgevers in Dalfsen bieden en creëren wij werkkansen. We geloven in talent en proberen mensen in hun kracht te zetten. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of van een verschillende achtergrond. Zo werken wij veel samen met Stichting Philadelphia en opvangboerderij Villa Kakelbont, die een mooie bijdrage leveren door ons te helpen bij inpak- of etiketteerwerk. Hiernaast bieden wij werk aan statushouders, wat hen op weg helpt bij het integreren tot de samenleving.

Leer- en werkplekken voor de nieuwe generatie

Ook voor de jongere generatie bieden we graag de mogelijkheid aan om bij ons te leren, te werken en zich te ontwikkelen. Op verschillende afdelingen worden stageplekken aangeboden en op de afdeling productie faciliteren we leer- en werkplekken, als erkend leerbedrijf. Tijdens de leer- en werkplekken en de stages worden deze medewerkers goed begeleid en gaan we samen op zoek naar hun talenten.

Eshuis & Welzijn

Onze bedrijfscultuur is gekenmerkt door gedreven en betrokken medewerkers, die zich graag inzetten voor de kwaliteit en het vakmanschap van de producten die Eshuis levert en produceert. Veel van onze collega's werken al langdurig bij Eshuis. Jubilea van 25 jaar zijn binnen ons bedrijf niet zeldzaam. Wij realiseren ons dat de prestaties van het gehele bedrijf afhangt van onze collega’s en waarderen hen zeer. Een duurzaam personeelsbeleid is voor ons van belang, zodat we met onze medewerkers nog veel meer jubilea mogen vieren. Om deze reden zetten wij ons in om een gezonde, veilige en motiverende omgeving te behouden en te vormen voor onze medewerkers.

Veiligheid

Om de veiligheid en gezondheid van ons personeel te waarborgen, nemen we intern veiligheidsmaatregelen. We volgen de Arbowetgeving en we inventariseren gezondheidsrisico’s om ongevallen en ziekteverlof te voorkomen en te verminderen. Hiernaast is het van belang om onze certificaten up-to-date te houden, zoals de BRC en ISO. Dit is belangrijk voor niet alleen ons personeel, maar ook voor onze relatie en onze bedrijfsvoering.

Werkplezier en vitaliteit

Eshuis hecht waarde aan de vitaliteit en tevredenheid van haar personeel. We promoten een gezonde levensstijl door bijvoorbeeld gezonde tussendoortjes aan te bieden en te promoten. In productie zorgen we voor veilige werkplekken. Op kantoor faciliteren we zit-stabureaus en moedigen we het personeel aan om te gaan wandelen in de pauze.

We vieren behaalde successen met het gehele bedrijf of de desbetreffende afdeling. Hiernaast worden regelmatig borrels en (actieve) bedrijfsuitjes georganiseerd.

Ontwikkeling

Wij dagen onze collega’s graag uit om zich te blijven ontwikkelen en bieden hen daarom deze kans. We geven de mogelijkheid om betaalde cursussen, opleidingen of trainingen te volgen. Dit bevordert de persoonlijke groei van onze medewerkers, het ontwikkelen van vaardigheden en zorgt ervoor dat wij op de hoogte blijven van de trends en ontwikkelingen. We ontdekken graag het talent van onze medewerkers en zetten hen in hun kracht.

We helpen je graag verder

Of je nu op zoek bent naar een duurzame verpakkingsoplossing of advies over jouw verpakking. Ons team van specialisten helpt jou graag verder.
Onze accountmanagers helpen je graag bij het vinden van de juiste oplossing voor jouw verpakkingsvraagstuk. Heb jij al een design klaarstaan voor zelfklevende etiketten in kleinere oplages? Bekijk dan ook eens onze webshop. Binnen een paar klikken bestel je hier eenvoudig jouw etiketten op rol en je ontvangt het al binnen vijf werkdagen!