6 januari 2015

Nieuwe etiketteerwetgeving leidt tot de nodige commotie

Nieuwe etiketteerwetgeving leidt tot de nodige commotie
verpakking-supermarktSinds 13 december moet al het voorverpakte eten en drinken dat fabrikanten produceren aan de nieuwe etiketteringswetgeving voldoen. Die regels zijn opgelegd door de EU om consumenten beter te informeren over wat er in hun eten zit. Zo moet voortaan duidelijk op het etiket staan hoeveel zout een product bevat en of er stoffen in zitten die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Een belangrijke verandering is dat allergenen voortaan opvallender moeten worden vermeld. Nieuwe etiketten moeten leesbaarder zijn en daarom wordt er een minimale lettergrootte vereist.

Commotie
De nieuwe etiketteerwetgeving leidt echter tot de nodige commotie. Zo zijn brancheorganisaties en adviesbureaus het er niet over eens of alle voedingsbedrijven de etiketteerwetgeving tijdig hebben ingevoerd, is niet exact bekend of en zo ja vanaf wanneer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de naleving van de nieuwe regels zal gaan toetsen en reageren consumentenorganisaties tenslotte niet eensgezind over de vraag of consumenten middels de nieuwe wetgeving daadwerkelijk worden beschermd tegen misleiding.

Oude etiketten
De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) herkent zich niet in het beeld dat zo’n 25% van de voedingsbedrijven niet klaar is voor de nieuwe etiketteringswetgeving die op 13 december ingaat, zo meldt VMT. Adviesbureaus in de levensmiddelenbranche schatten eerder nog dat zeker een kwart van de fabrikanten zijn etiketten niet op tijd in orde heeft. In de supermarkt zullen voorlopig nog veel producten met oude etiketten in de schappen liggen, van producten die voor 13 december zijn gefabriceerd. Voor producten die op 13 december al geëtiketteerd zijn, geldt een overgangstermijn.

Europese verordening
De gewijzigde regeling is drie jaar geleden vastgesteld in Brussel. Fabrikanten hebben, zo stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), ruim de tijd gehad om zich hierop voor te bereiden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op de naleving van de wet. In 2015 zal volgens diverse bronnen steekproefsgewijs de naleving van de nieuwe regels worden getoetst en zo nodig gehandhaafd. Op overtreding van de regels staat volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maximaal 4.500 euro boete.

Tegenstrijdige geluiden
Foodwatch is verre van tevreden over de aanstaande Europese etiketteringswetgeving. De consumentenorganisatie stelt dat de Europese regels consumenten niet beschermen tegen misleiding, terwijl de Consumentenbond blij is dat etiketten “eindelijk duidelijker” worden. De Federatie voor de Europese voedingsindustrie, FoodDrinkEurope vindt eveneens dat de nieuwe Europese etiketteringswetgeving een stap in de goede richting is. Ze biedt hulp bij interpretatie van de wetgeving en ontwikkelde een speciale website voor referentiewaarden. Verder zullen vanaf eind 2016 alle voorverpakte voedingsmiddelen een voedingswaardedeclaratie bevatten, meldt FoodDrinkEurope.

Bakkerijproducten
Op 12 december zijn de brancheorganisaties voor de bakkerijsector NBOV, NVB en het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) geïnformeerd over de nieuwe definitie van niet-voorverpakte levensmiddelen. De NVWA definieert niet-voorverpakte producten als producten met een hoge omloopsnelheid die dagelijks worden verpakt en die in het bedrijf van de verpakker verkocht worden. Het dagverse karakter van de producten – en daarmee het 24-uurs principe – is dus niet langer bepalend. Niet voorverpakte producten hoeven niet te worden geëtiketteerd. De allergenen moeten in kaart zijn gebracht en de informatieverstrekking over allergenen mag mondeling of schriftelijk plaatsvinden, net als bij onverpakte producten.

Kijk voor meer informatie op www.nvwa.nl.