Aanleverinstructies

Om constant te waken over de kwaliteit van uw drukwerk, verzorgt Eshuis elke fase van het prepress-traject zelf. Op de prepress-afdeling van Eshuis wordt gewerkt met de modernste opmaaksystemen en de laatste versies van de programma's Illustrator, Photoshop, Quark Xpress en InDesign. Aangeleverde bestanden worden gecheckt op uitvoerbaarheid.

Gelieve bestanden aan te leveren conform bijgaande aanlevereisen.


-> Download hier de aanleverinstructies

-> Download ici specifications de artwork (FR)

-> Klik hier voor de handleiding om pdf's te genereren (joboptions).

Met behulp van speciaal voor verpakkingen ontwikkelde software van EskoArtwork worden de aangeleverde bestanden zo verwerkt dat deze probleemloos in offset/flexo/zeefdruk of digitaal gedrukt kunnen worden.

Met name het EskoArtwork workflow-systeem Backstage zorgt voor een sterke automatisering en standaardisatie van steeds terugkomende prepress-processen.

Resultaat: kortere doorlooptijden, minder materiaalverbruik en reductie van de kansen op fouten.
Kortom: een enorme verbetering in efficiëntie.

Ook het vervaardigen van drukplaten voor de vier druktechnieken heeft Eshuis volledig in eigen beheer:

Offset: Eshuis beschikt voor de offset-plaatvervaardiging over een volledig geautomatiseerd CTP systeem.

Flexo: Voor het vervaardigen van flexoplaten maakt Eshuis ook gebruik van een CTP-systeem. De Cyrel Digital Imager heeft voor een grote kwaliteitsverbetering in deze druktechniek gezorgd. Met name de in flexo moeilijke beheersbare highlight-gebieden zijn nu goed onder controle.

Zeefdruk: Eshuis heeft alle apparatuur in huis om zelf een zeefdrukcilinder te vervaardigen.

Digitaal: De digitale persen worden direct vanuit het Esko-platform aangestuurd. Het Color Management Systeem (CMS) Kaleidoscope van EskoArtwork zorgt voor beheersing van het 4- kleuren-gedeelte en een verbeterde match van de PMS-kleuren.